Idealno mjesto za življenje

Planirani objekat je slobodnostojeći, ortogonalne forme. Spratnost je S+P+2+Pk. Objekat je isključivo stambeni sa stambenim jedinicama na svim nadzemnim etažama, dok su u suterenu planirana parking mjesta i tehničke prostorije.Stambene jedinice su riješene u strukturi jednosobnih i dvosobnih stambenih jedinica – ukupno 20 stambenih jedinica. U objektu se predviđaju sve potrebne instalacije: hidrotehničke, elektro instalacije jake i slabe struje i termičke instalacije (sistem klimatizacije - grijanje i hlađenje). Predviđena je ventilacija mokrih čvorova preko vertikalnih sent kanala sa elektromotornim potiskom Ili preko pvc cijevi, koje se montiraju za ventilaciju po sistemu senta (primarna glavna vertikala i sekundarna – priključna vertikala sa prevodnicom u primarnu vertikalu).

Parking prostor je obezbijeđen na pripadajućoj parceli objekata 17 PM i 6 parking mjesta u suterenu objekta. Pristup PM u suterenu je sa kolske saobraćajnice ispred objekta - pojedinačno. Balkonske ograde i ograde lođa su transparentne. Bazni krov je riješen kao dvovodan.

Godina izgradnje

2019

Lokacija

Tivat, Radanovići

Uk. površina

3000 m2

Prilagodjavanje projekta u toku gradnje

Dajemo mogućnost da naši klijenti u toku gradnje mogu prilagodjavati projekat (izmjena zidova, instalacija...)

Italijanska keramika i sanitarije

Završni materijali su djelo matične firme ENTEXT koja je po kvalitetu prepoznata na našem tržištu

Uvid u skrivene detalje tokom gradnje

Potencijalni klijent ima na uvid u sve detalje izrade projekta po fazama. Sve faze se dokumentuju foto i video zapisima.